Ремонт abvadmin  

Хидроизолиране на сгради чрез дренажни системи

Spread the love

Сградите – битови, производствени, комерсиални, обществени – имат основните елементи в тяхната конструкция, които по-малко или повече са постоянно изложени на контакт с вода, влага и други рушащи материята субстанции.

ХидроизолацияЗа всички тези елементи има намерени решения, така че да бъдат защитени и да се гарантира дълготрайното използване на сградата без нужда от основни конструктивни ремонти.

Подходящата защита на сградите веднага извежда на преден план качеството на строителните материали. Само чрез прилагането хидроизолационни практики може да се гарантира, че естетическия вид и целостта на сградата ще бъде запазена за желания дълъг период във времето напред. Една такава практика се нарича хидроизолиране на сгради чрез дренажни системи.

Дренажната система, изградена около сградата, позволява значително да намалите или дори напълно да премахнете излишната вода. И това касае не само подпочвените води, но и валежните. Хидроизолационният дренаж не трябва да се бърка с хидроизолацията. Като системи от мерки, те могат перфектно да се допълват, но не са взаимнозаменяеми.

Действие и приложение на дренажните системи

Проблемите с влагата в сградите, дължащи се на нивото на подземните води или дъждовната вода, са често срещано явление. Решаването на подобни проблеми трябва да бъде постоянно, тъй като впоследствие възстановяването на структурите е трудно и скъпо. Поради това се изисква внимателен подбор на техники и прилагане на правилните хидроизолационни материали.

Дренажните системи се основават на комплекс от мерки, използващи естествените данни на средата и намеси чрез хидроизолационни практики, които позволяват дълбочинното изхвърляне на излишната вода струпваща се около и в основите на сградите.


Хидроизолиране чрез дренажна система, в зависимост от обекта, може да се постигне чрез направата на елементарни системи или на сложни мрежи, проектирани заради сложността на терена и архитектурните дадености. Целта на изградените механизми е да се отведе насъбрала се вода до дренажните тръби, които ще я отведат в последствие до дренажната шахта.

Методите за организиране на дренажни системи на строителната площадката варират в зависимост от количеството на валежите, нивото на подпочвените води, характеристиките на типа на почвата, топографията на обекта, местоположението на къщата и други фактори. Дренажни системи може да се правят и след построяване на сградата при положение, че се случат обстоятелства изискващи мерки срещу непредвиденото присъствие на подпочвени води.

Още за хидроизолирането чрез дренажна система

hidroisolatsiya drenazh 4, ХидростопДренажната система е необходимост за множество сгради, а при някои е невъзможно те да се построят без наличието на такава. Оценката за това трябва да се даде и от специалисти хидроинженери и геолози. Отводняването е особено необходимо за райони, които са доста ниски като надморско равнище. На такива места проблемът с натрупването на прекомерни количества вода и влага е постоянен. В райони, където подпочвените води са на доста високо ниво, също е по-добре да се използва дренажна система. Също така при глинести почви, където нивото на водата пада твърде бавно. Такива системи са необходими, ако в местността постоянно има голямо количество валежи.

Причината за организацията на дренажната система може да бъде и голям брой водоустойчиви покрития при даден обект, например бетонни коловози, асфалтова строителна площадка и така нататък. Дренаж се изисква и ако в парцела има съседни сгради с вдлъбнати фундаменти. Всъщност в този случай водата ще се събира на повърхността, тъй като никъде не може да намери изход. В резултат на това вероятността от наводнение се увеличава.

Дори да няма предпоставки за организирането на дренажна система, е необходимо да се познават особеностите на климата и почвата при мястото на строежа на сградата. Ако има и най-малката загриженост, че след бързо топене на снега или чести дъждове нивото на подпочвените води може да се повиши, най-добре е да сте в безопасност и да инсталирате дренажна система. Това ще спести не само пари за ремонт на дома, но и ще пощади нервите, които ще хвърлите.